แจกเทคนิค ”การปลูกพริก” อย่างไรให้ติดผล-ให้ได้ผลผลิตดี เก็บขายดีกำไรงาม !!!

พริก กลายเป็นพืชสวนครัวยอดนิยมที่หากจะปลูกผักสวนครัวแล้ว ต้องมีพริกอยู่ในรายชื่ออยู่ในอันดับต้นๆเสมอ แม้พริกจะเป็นพื้นที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่การปลูกให้ติดผลหรือให้ได้ผลผลิตที่ดีไม่ใช่เรื่องงาน วันนี้เราจึงมาแนะนำเทคนิคในการดูแลพริกและการใส่ปุ๋ยอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมาฝากกันค่ะ !!!

ปลูกพริกเดือนไหลผลผลิตดี

แม้พริกจะปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่การปลูกให้ได้ผลดีที่สุดควรเป็นระหว่าง เดือนตุลาคม-มกราคม เมื่อถึงเวลาเก็บผลผลิตในฤดูแล้งทำให้สะดวกในการตากแห้ง และยังเป็นช่วงที่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพริกชี้ฟ้าและพริกขี้หนู แต่หากต้องการให้ได้ผลผลิตออกตลอดช่วง เดือนเมษา-มิถุนายม ซึ่งราคาพริกเฉลี่ยจะสูงที่สุดของทุกปี แต่ช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษายน และในช่วงฤดุฝนราว เดือนสิงหาคม-กันยายน ก็เป็นช่วงเวลาที่ปลูกพริกได้ยากที่สุดเช่นเดียวกัน

เคล็ดลับการเด็ดกิ่งใต้ง่าม

ปลูกพริกให้ได้ผลผลิตดี และช่วยลดโรคแมลงได้ อีกทางหนึ่งต้องมีการตัดแต่งกิ่งใต้ง่ามแรก ตามปกติหลังจากย้ายกล้าพริกลงปลูกได้ 15-20 วัน พริกจะเริ่มแตกยอดในลักษณะของกิ่งคู่หรือง่าม ไปเรื่อยๆเมื่อถึงในระยะนี้ ให้ปลิดหรือเด็ดกิ่งแขนงอื่นๆที่อยู่ใต้ง่ามแรกออกให้หมด หากตัดแต่งกิ่งตามช่วงเวลาดังกล่าว แขนงหรือกิ่งเหล่านี้จะมีความยาวไม่เกิน 10-15 เซนติเมตรสามารถเด็ดออกได้ด้วยมือ หากปล่อยไว้นานกว่านี้ต้องใช้กรรไกรคมๆตัดออก โดยหากเป็นพริกประเภทผลใหญ่ควรเด็ดกิ่งแขนงใต้ง่ามแรกออกให้หมด สำหรับพริกขี้หนูผลเล็ก ไม่เพียงแต่แขนงหรือกิ่งใต้งามแรกเท่านั้น แต่ควรตัดออกให้หมดเหลือไว้เพียงง่ามขนาดใหญ่เพียง 1-2 แขนงเท่านั้น การตัดกิ่งแขนงเหล่านี้ออกไปจะทำให้ต้นแม่ไม่ต้องส่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งที่อยู่ใต้พุ่มเหล่านี้ ซึ่งตามปกติจะติดผลน้อย หรือหากติดผลก็จะได้ผลผลิตไม่คุ้มค่า อีกทั้งทรงพุ่มที่ปล่อยไว้แน่นเกินไปอาจถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนของแมลงและทำให้เกิดเชื้อโรคแพร่กระจายออกไปได้ง่าย

สูตรปุ๋ยบำรุงต้นพริก

หลังจากย้ายกล้าลงปลูกในแปลงได้ 15 วัน ควรให้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตราส่วน 20 กิโลกรัม/ไร่ ถัดมาอีก 10 วัน ค่อยให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราส่วน 30 กิโลกรัม/ไร่ และเมื่อย้ายกล้าลงแปลงปลูกได้ 55 วัน ให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ซ้ำอีกในอัตราส่วน 30 กิโลกรัม/ไร่ วิธีการให้ปุ๋ยควรให้ห่างจากโคนต้น 10 เซนติเมตร และค่อยรดน้ำตามerror: Content is protected !!