เปิดความเชื่อ!! สาเหตุที่มักประสบ เคราะห์หามยามร้ายในวัย ”เบญจเพส”

อีกหนึ่งความเชื่อของคนโบราณ ที่ยังยึดถือเชื่อต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ว่าด้วยเรื่องของวัยเบญจเพส เมื่อบุคคลใดที่มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้ระวังจะมีเคราะห์หามยามร้าย เรื่องเปลี่ยนชีวิต เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น วันนี้ ThaiGood มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

ภาพประกอบจาก : pixabay.com

ตามคติของพราหมณ์จะแบ่งวัยมนุษย์ออกเป็นช่วงต่างๆ คือ อายุ 1 – 8 ปีนับเป็นกุมาร ,อายุ 9 – 16 ปีนับเป็นทารกวัย (วัยรุ่น) ,อายุ 17 – 25 ปีนับเป็นมาณพ (วัยหนุ่ม)

ตามภาษาของคัมภีร์พฤติศาสตร์ จะเรียกชายที่อายุถึง 25 ปี ว่าเป็นช่วยเบญจเพส ซึ่งหมายถึง การเข้าถึงฝ่ายโชคและเคราะห์อันแรงกล้า


ภาพประกอบจาก : pixabay.com

เป็นได้ทั้งโชคในทางที่ดี และโชคในทางที่ร้าย ขึ้นอยู่กับดวงว่าจะไปตกตำแหน่งใด เพส 5 อันได้แก่ เทวะ มนุษย์ เดรัจฉาน เปรต และอสุรกาย ซึงคำทำนายดวงชะตาจะต่างกันออกไป ดังนี้


ภาพประกอบจาก : pixabay.com

หากดวงตกเทวะก็ได้ลาภยศ หากดวงตกมนุษย์ก็ปานกลางไม่ดีไม่ร้าย หากดวงตกเดรัจฉานก็ป่วยหนัก หากดวงตกเปรตก็ถึงตาย หากดวงตกอสุรกายก็อาจพิกลพิการ เป็นต้น

ภาพประกอบจาก : pixabay.com

จากตำราดังกล่าว หมดความว่า ช่วงอายุ 25 ปีนั้น อาจไม่ได้หมายความถึงเพียงเคราะห์หามยามร้าย แต่อาจจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว เบญจเพสเป็นปีแรงทั้งในทางลบและบวก

ถ้ายึดหลักตามตำรา ระบุว่าโชคและเคราะห์ต่างๆนี้จะเกิดกับผู้ชายเท่านั้น ไม่เกิดกับผู้หญิง แต่ในปัจจุบันเชื่อว่าไม่ว่าเพศใดก็มีโอกาสประสบโชคและเคราะห์ได้

ทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคล อย่างน้อยก็เพื่อเตือนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ อยู่บนความไม่ประมาทนะคะ*error: Content is protected !!