ความรัก อกหัก นอกใจ ความในใจ ผู้หญิง ทรงผม แต่งหน้า สีเล็บ


นมจากโครงการพระราชดำริ สิ่งดี ๆ ที่พระบิดาแห่งการโคนมไทย พระราชทานไว้ให้ลูกหลาน โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนของการโคนมไทย ทราบกันไหมคะว่านมวัวแท้อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ได้มีเพียงนมอัดเม็ดจิตรลดา หรือนมยู.เอช.ที.จิตรลดาเท่านั้น

          หากจะย้อนไปเมื่อ 50 กว่าปีก่อน ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ไม่มีนมวัวให้ดื่มอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน ชาวบ้านในหลายพื้นที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมข้นหวานบ้าง น้ำข้าวผสมน้ำตาลบ้างตามมีตามเกิด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักว่า "นม" มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ 

          ดังนั้นเมื่อเสด็จฯ ประพาสประเทศเดนมาร์ก ใน พ.ศ. 2503 จึงเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการฟาร์มโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมหลายแห่ง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการโคนมและแปรรูปนมในประเทศไทย ซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก พร้อมด้วยรัฐบาลเดนมาร์ก และองค์การเกษตรกรรมของประเทศเดนมาร์ก ได้น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย โดยจัดตั้งเป็น "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก" ขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นับจากนั้นประเทศไทยก็มีกิจการฟาร์มโคนมแห่งแรก จวบจนพัฒนาต่อยอดกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และนี่ก็เป็นที่มาของพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการโคนมไทย" ที่พสกนิกรพร้อมใจกันน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

          และถ้าหากจะพูดถึงนมวัวในประเทศไทยที่เป็นนมโคแท้ ๆ 100% หลายคนคงคิดว่ามีวางจำหน่ายอยู่ไม่กี่ยี่ห้อ ทั้งที่จริง ๆ แล้วนมโคแท้จากโครงการพระราชดำริมีให้เราได้เลือกดื่มเพื่อสุขภาพอยู่หลากหลาย ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักนมวัวแท้ ๆ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริทั้ง 5 ยี่ห้อ ซึ่งมีดังต่อไปนี้กันค่ะ


1. นมไทย-เดนมาร์ค

        นมโคแท้ ๆ 100% ที่นับได้ว่าเป็นนมกล่องยี่ห้อแรกของประเทศไทย ซึ่งถือกำเนิดจากความร่วมมือกันของประเทศเดนมาร์กและประเทศไทย เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จฯ ประพาสประเทศเดนมาร์กเมื่อปี พ.ศ. 2503 ซึ่งนับจากวันนั้น นมไทย-เดนมาร์ค ก็ผลิตนมสดยู.เอช.ที.ออกมาเรื่อย ๆ และพัฒนารสชาติมาจนปัจจุบันนี้มีทั้งนมยู.เอช.ที. รสจืด นมยู.เอช.ที. ชนิดพร่องมันเนย นมยู.เอช.ที. รสหวาน นมยู.เอช.ที. รสช็อกโกแลต นมพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต และไอศกรีม


2. นมยู.เอช.ที. สวนจิตรลดา

          นมยู.เอช.ที สวนจิตรลดา ผลิตจากน้ำนมโคแท้ 100% ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล โดยผลิตออกมาในรูปนมรสจืดจิตรลดาชนิดบรรจุกล่องและชนิดบรรจุถุง นมโรงเรียน และนมยู.เอช.ที. ผสมฟลูออไรด์ชนิดบรรจุกล่อง (สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย)

          โดยนมสวนจิตรลดาถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งบริษัท เอส.อาร์. จำกัด ได้น้อมเกล้าฯ ถวายลูกโคพันธุ์เรดเดน จำนวน 4 ตัวเป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว และโคสาวตั้งท้องอีก 2 ตัว ต่อมากรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายโคสาวตั้งท้องอีก 2 ตัว พันธ์บราวน์สวิส และลูกผสมเรดชินดิ ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 32,886.73 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนม ในบริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน และเสด็จฯ เปิดโรงโคนมสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราโชบายสำหรับโรงโคนมสวนจิตรลดาไว้ 4 ประการ คือ

          1. ส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนมโดยสาธิตการดำเนินงานให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรเพื่อสามารถที่จะนำเอาวิธีการดังกล่าวไปดำเนินการเองได้ภายในครอบครัว    
          2. เพื่อค้นคว้า ทดลองหาวิชาการแผนใหม่เกี่ยวกับโคนม และทำการเผยแพร่ความรู้ไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อปรับปรุงวิธีการให้ถูกต้องและเหมาะสม
          3. เพื่อทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์โคนมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทย
          4. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคนมสดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

          อย่างไรก็ตาม โรงนมยู.เอช.ที สวนจิตรลดาก่อตั้งขึ้นอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากปัญหาน้ำนมโคล้นตลาด และเป็นการสาธิตการผลิตนมยู.เอช.ที. จากนมโคสดแท้แทนการใช้นมผงมาละลายน้ำ ซึ่งปัจจุบันนี้โรงนมยู.เอช.ที. สวนจิตรลดามีกำลังการผลิตนมอยู่ที่ 24 ตันต่อวัน


3. นมหนองโพ

          นมหนองโพ นมโคแท้ ๆ 100% สโลแกนก็บอกอยู่โต้ง ๆ แล้วว่าผลิตจากน้ำนมโคแท้ โดยมีอยู่ด้วยกัน 4 รสชาติ ได้แก่ รสจืด รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต (ขนาดบรรจุ 225 มิลลิลิตร) แต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือนมหนองโพก็เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริด้วยเช่นกัน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งโรงงานผลิตนมผงขึ้นที่ตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำนมวัวล้นตลาดของชาวบ้านในแถบจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม อีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการก่อสร้างโรงงานนมผงหนองโพจนแล้วเสร็จ 

          ครั้นเมื่อโรงงานผลิตนมผงสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2515 โดยได้รับพระราชทานชื่อ ?โรงนมผงหนองโพ? โดยให้บริหารงานในรูปบริษัทจำกัดที่ใช้ชื่อว่า "บริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำกัด"

          ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และได้พระราชทานเงื่อนไขว่า บรรดาเงินกำไรสุทธิที่คณะกรรมการบริษัทหาได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ไม่มีการแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ให้บริษัทนำกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสะสมเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของบุตร-ธิดาสมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม และสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งน้ำนมดิบให้แก่โรงงานเป็นประจำ


4. นมสดชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

          น้ำนมโคเต็มมันเนยสเตอริไลส์ บรรจุในขวดทรงเก๋ไก๋พร้อมสีสันสดใสในขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร ราคาจำหน่าย 35 บาทต่อขวด เป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากฟาร์มโคนมในโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


5. นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา

          นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา จริง ๆ แล้วผลิตจากโรงนมสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตนมอัดเม็ดอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

          1. เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาวิธีการผลิตนมเม็ด โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่สูงจนเกินไป สามารถที่จะนำไปใช้เป็นแบบอย่างในกิจการที่สามารถดำเนินเองได้
          2. เพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศ โดยการนำนมผงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
          3. เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาไม่แพง

          โดยในปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดมีอยู่ด้วยกัน 2 รสคือ นมอัดเม็ดรสหวานและนมอัดเม็ดรสช็อกโกแลต และกำลังผลิตของโรงนมอัดเม็ดจะอยู่ที่ 50,000-57,000 ซองต่อวัน (ขนาดน้ำหนักสุทธิ 25 กรัมต่อซอง)

          ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทำให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีน้ำนมคุณภาพดีดื่มกินกันถ้วนหน้า สมแล้วที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการโคนมไทย 


ภาพจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, Golden Place, ชมรมคนรักในหลวง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
หนองโพ
เรารักพระเจ้าอยู่หัว 
ชมรมคนรักในหลวงบทความล่าสุดหมวด กิน เที่ยว


ยอดนิยม
อยากสวยชาตินี้ต้องลงทุนชาตินี้ 5 โลชั่นให้ผิวขาวใสได้อีก
อยากสวยชาตินี้ต้องลงทุนชาตินี้ 5 โลชั่นให้ผิวขาวใสได้อีก

สุดเจ๋ง! วิธีกำจัดขี้หูออกไป ไม่ให้อุดตันอยู่ในหูอีก
สุดเจ๋ง! วิธีกำจัดขี้หูออกไป ไม่ให้อุดตันอยู่ในหูอีก

5 ครีมทาผิวยอดนิยมสำหรับคุณสาวๆ
5 ครีมทาผิวยอดนิยมสำหรับคุณสาวๆ

เมื่อวันที่เขามีทุกอย่างและวันที่เราหมดประโยชน์...
เมื่อวันที่เขามีทุกอย่างและวันที่เราหมดประโยชน์...

รวมไอเดียถ่ายภาพ  ตัวห่างไกล ใจไม่ไกลกัน   ให้รู้ไปเลยรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง
รวมไอเดียถ่ายภาพ "ตัวห่างไกล ใจไม่ไกลกัน" ให้รู้ไปเลยรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง

ชวนทำ! ก้อนน้ำแข็งผลไม้ เมนูใหม่คลายร้อน กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่อ้วน!
ชวนทำ! ก้อนน้ำแข็งผลไม้ เมนูใหม่คลายร้อน กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่อ้วน!

ส่องความสวย  เจนนิเฟอร์ อนิสตัน  เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี 2016
ส่องความสวย "เจนนิเฟอร์ อนิสตัน" เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี 2016

9 สิ่งที่จะฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จ
9 สิ่งที่จะฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จ

แบ่งปันสูตร หมูยอ ตำครก เนื้อแน่นสมใจ อร่อย ถูกใจ (ซื้อกินมันแพง ทำเองซะเลย)
แบ่งปันสูตร หมูยอ ตำครก เนื้อแน่นสมใจ อร่อย ถูกใจ (ซื้อกินมันแพง ทำเองซะเลย)

5 เหตุผลที่สาว ๆ ควรอ่อยผู้ชายแทนที่จะจีบตรง ๆ
5 เหตุผลที่สาว ๆ ควรอ่อยผู้ชายแทนที่จะจีบตรง ๆ

 อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !
อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !

  แฟชั่นรองเท้าพันข้อ เทรนด์มาแรงสุด ๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกเลยไม่ว่าจะออกงานหรือวันชิลก็ใส่ได้
แฟชั่นรองเท้าพันข้อ เทรนด์มาแรงสุด ๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกเลยไม่ว่าจะออกงานหรือวันชิลก็ใส่ได้

17 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Louis Vuitton
17 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Louis Vuitton

นครเมกกะผุดโรงแรม The Abraj Kudai ใหญ่ที่สุดในโลก ยังกับอาณาจักร
นครเมกกะผุดโรงแรม The Abraj Kudai ใหญ่ที่สุดในโลก ยังกับอาณาจักร

แตรวงขอใจแลกเบอร์โทร เต้นยกทีม
แตรวงขอใจแลกเบอร์โทร เต้นยกทีม

8 ตัวช่วยของสาวๆ.. วิธีป้องกันและช่วยให้เล็บแข็งแรง ไม่หักง่าย!!
8 ตัวช่วยของสาวๆ.. วิธีป้องกันและช่วยให้เล็บแข็งแรง ไม่หักง่าย!!

22 แฟชั่น 'ลายดอก' สวย สดใส รับหน้าร้อน แบบสาวเกาหลี
22 แฟชั่น 'ลายดอก' สวย สดใส รับหน้าร้อน แบบสาวเกาหลี

เคยมั้ย? รักคนๆหนึ่งมาก รอการกลับมาของเขา ทั้งที่โดนหักหลัง
เคยมั้ย? รักคนๆหนึ่งมาก รอการกลับมาของเขา ทั้งที่โดนหักหลัง

พบกับไอศกรีมหลากรสที่ ร้าน Tropical Monkey
พบกับไอศกรีมหลากรสที่ ร้าน Tropical Monkey

[รีวิว] TSUJIRI ร้านไอศกรีมชาเขียว สูตรต้นตำหรับ ที่คอชาเขียวต้องไม่พลาด
[รีวิว] TSUJIRI ร้านไอศกรีมชาเขียว สูตรต้นตำหรับ ที่คอชาเขียวต้องไม่พลาด#เครื่องม้วนผม #หวยอาจารย์หนู #อาหารเสริมผิวขาว #ทรงผมสั้น #เครื่องล้างหน้า #เซรั่มลดรอยสิว #ทำนายเนื้อคู่ #ดูดวงเนื้อคู่แท้ #หวยปกเขียว #คุมกำเนิด , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , ข่าวมือถือ , ราคามือถือ , ขายมือถือ , SiamOK , ดูดวง , 108 , fc , หวย , แนวทางหวยฮานอยวันนี้ , แนวทางหวยลาว , แนวทางหวยมาเลย์ , หวยซอง , ตรวจหวย , หวยแม่จำเนียร , หวยจ้าวพายุ , หวยปกเขียว , หวยซองม้าวิ่ง , แนวทางหวยฮานอย , หวยเดลินิวส์ , หวยปกเขียว , หวยไอ้ไข่ , หวย , หวยฮานอย , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

ThaiGood.com